TEAM

 

VODITELJ TIMA

MENTOR


Voditelj tima
Matija Momčilović Strojarstvo, diplomski 2. godina


Mentor
Sanjin Braut

Konstrukcija


Proizvodnja
Denis Vuković Strojarstvo, diplomski 1. godina


Cost report
Valentina Canjuga Strojarstvo,preddiplomski 3. godina


Ovjes
David Mihoci Strojarstvo, diplomski 1. godina


Kompoziti
Matko Ignac Strojarstvo, preddiplomski 3. godina


Aerodinamika
Tomislav Jozinović Strojarstvo, preddiplomski 3. godina


Osnove
Loren Leskovar Strojarstvo, preddiplomski 3. godina


Šasija
Filip Bratoš
Strojarstvo, preddiplomski 3. godina


Aerodinamika
Mihael Peršak Strojarstvo, diplomski 2. godina


Programiranje
Matteo Samsa Elektrotehnika, preddiplomski 3. godina


Kompoziti
Karlo Klobučar Strojarstvo, preddiplomski 2. godina


Elektronika
Kiković Marin Elektrotehnika, preddiplomski 3. godina


Osnove
Matko Mitrović Strojarstvo, preddiplomski 3. godina


Pogon
Dean Lakošeljac Strojarstvo, preddiplomski 3. godina

Aerodinamika
Domagoj Dozet
Strojarstvo, preddiplomski 3. godina

Pogon
Filip Ojvan
Strojarstvo, preddiplomski 2. godina


Aerodinamika
Jurica Karničar Strojarstvo, preddiplomski 3. godina


Elektronika
Marko Komes Elektrotehnika, preddiplomski 3. godina

Kompoziti
Ivo Rudež
Strojarstvo, preddiplomski 2. godina


Elektronika
Karlo Čanađija Elektrotehnika, preddiplomski 3. godina


Mehanika
Mario Batistić Strojarstvo, preddiplomski 3. godina

Pogon
Lorena Slišković
Strojarstvo, preddiplomski 3. godina

Aerodinamika
Josip Jović
Strojarstvo, preddiplomski 3. godina

Osnove
Karlo Prikratki
Strojarstvo, preddiplomski 2. godina

Marketing

Voditelj marketinga
Tibor Kezelj
Strojarstvo, preddiplomski 3. godina

Mediji
Anita Širola
Ekonomija, preddiplomski 1. godina

Web
Monika Gašparini
Informatika, preddiplomski 2. godina

Natječaji i sponzorstvo
Luca Banić
Strojarstvo, preddiplomski 1. godina

Offline marketing
Ana Maria Papić
Strojarstvo, preddiplomski 3. godina

Natječaji i sponzorstvo
Teodor Čoporda
Strojarstvo, preddiplomski 1. godina

Fotografija
Tomislava Obrč
Ekonomija, preddiplomski 2. godina

Nabava
Stjepan Beg
Strojarstvo, preddiplomski 2. godina

Lektoriranje
Katić Marina
Kroatistika, preddiplomski 3. godina