Za bilo kakva pitanja ili informacije slobodno nam se obratite

Adresa:

Sveučilište u Rijeci
Tehnički Fakultet, Vukovarska 58, 51000 Rijeka


E-mail:

ritehracingteam@gmail.com