Upoznajte Riteh Racing Team

Riteh Racing Team je Formula Student tim Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Osnovan je krajem 2007. godine. Jedan od najvećih i najuspješnijih studentskih projekata u Hrvatskoj. Studentski smo tim koji se bavi dizajniranjem, konstruiranjem i izradom prototipom trkaćeg bolida s kojim se natječemo na globalnim Formula Student natjecanjima u seriji statičkih i dinamičkih kategorija.

Dugoročni cilj nam je samoodrživost koju namjeravamo postići prijenosom znanja i vještina na nove članove uz kompletnu dokumentaciju provedbe projekta te redovito ažuriranje novosti i očuvanje dugoročnih odnosa sa sponzorima.

Riteh Racing Team promovira Hrvatsku na globalnoj razini kroz brojne suradnje te razmjenu znanja i iskustva sa studentima iz cijelog svijeta. Također, unaprjeđuju se znanja stečena na nastavi, razvijaju se intelektualne sposobnosti uz konkretnu primjenu te se razvijaju osobne karijere studenata kao budućih inženjera i nositelja napretka lokalne i državne zajednice.